Структура на условните обозначения
Вп19-21ххххххх
ВП- изключатели 19 серия
21-номинален ток 10А
Х-група комутационна износоустоичивост(А-2,5млн.цикли Во,Б-1млн.цикли Во,В-0,5млн . цикли Во)

КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВП19 21B391(LLJW66-400/T)

Подробности предложения

Новости